ПОЛИТИКА ЗА ЖИВОТНИТЕ

 • Животното трябва да е по-малко от 3 кг. 40 лв на вечер
 • Животното трябва да бъде напълно обучено и подходящо обезопасено с каишка, за да не безпокои останалите гости на хотела.
 • Копие на паспорта на животното трябва да бъде предоставено при настаняването.
 • Освен в стаята Ви, домашният любимец трябва да бъде на каишка в общите зони.
 • Домашният любимец не трябва да се оставя без надзор.
 • Освен на Лоби бара, достъпът на животни не е разрешен във всички ресторанти, барове, спа центъра и частите на хотела около басейните.
 • Вие сте отговорни за почистването след Вашия любимец в хотела и района. Всякакви нарушения трябва да бъдат прекратени, за да се гарантира, че останалите гости няма да са обезпокоявани.
 • Вие сте отговорни за всички имуществени вреди и/или телесни повреди, произтичащи от домашния Ви любимец.
 • Вие сте съгласни да обезщетите и освободите хотела, неговите собственици и персонала от всякаква отговорност за вреди, претърпени в резултат на действия от страна на Вашия домашен любимец.
 • Хотелът си запазва правото да начисли по Вашата сметка стойността за нанесените щети.
 • Хотелът си запазва правото да отпрати Вас и домашния ви любимец от сградата на хотела, ако и когато е необходимо, без предварително уведомление.

Контакти

Информация за контакт

bg_BG