УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние от Макси Парк Хотел ЕООД подхождаме с отговорност към Вашето лично пространство и неприкосновеност и целим да спечелим доверието на всеки наш гост чрез въведените от нас високи стандарти за защита лични данни. Считано от 25.05.2018 г. в сила влезе Общия регламент за защита на личните данни („Регламента“), като екипът ни е твърдо решен да положи необходимите усилия, за да извършва всеки детайл от дейността си в пълно съответствие с Регламента и съблюдавайки Вашите права и интереси.

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме Макси Парк Хотел ЕООД, българско дружество с ЕИК: 206386646, а Макси Парк Хотел & СПА е хотел, управляван от Макси Парк Хотел ЕООД в гр. Велинград, с адрес: кв. Лъджене, ул. „Николай Хрелков“ №30. В редица случаи, предвид дейността на хотела, Макси Парк Хотел е Администратор на Вашите лични данни.

ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ/COOKIES И ЗАЩО?

Интернет страницата http://maxivelingrad.com използва Бисквитки/Cookies (HTTP Cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашето устройство, когато посетите нашия сайт. Този процес се извършва автоматично, без човешка намеса. Информацията, която се събира чрез бисквитките ни включва: IP адрес, номер на устройството, операционна система, доставчик на интернет, прекарано време на уебсайта ни, референтен URL адрес и данни за местоположение спрямо използваното устройство. Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет.

Използваме реномирани доставчици на въшни услуги, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Достъп и контрол върху тези бисквитки има съответния доставчик (в случая Google Inc.), а информацията в тях е анонимизирана. Целта на тези външни услуги е да обработват тази анонимизирана информация за целите на статистиката. Използваме следните външни услуги:

  • Google Analytics;

  • Google Remarketing Tag (Google Tag Manager).

Повече информация може да откриете в Декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Възможно е, в определени периоди, да изпозлваме Facebook pixel – услуга, предоставяна от Facebook Inc., за статистически цели относно трафика на интернет страницата ни и за създаване на персонализирани реклами. Тези бисквитки се управляват от Facebook Inc. и ние нямаме контрол върху тях. Това е бисквитка, посредством която може да се проследят Вашите дедйствия, ако сте видели, или отворили дадена реклама в facebook.com. Facebook е възможно да използва тази информация и за нейни собствени рекламни цели, съобразно политиката им за използване на данни: https://www.facebook.com/about/privacy

Използваме т.нар. „бисквитки“, в които могат да се съхраняват лични данни единствено за целите на: подобряване използването на уебсайта ни, статистически цели, предоставяне на целеви реклами (срещу които може да възразите по всяко време), анализиране на пазара (следене на тенденции, предпочитания и интереси на потребителите).

Почти всички браузъри Ви позволяват да управлявате бисквитките си, включително да ги изтриете, ако по някаква причина не желаете тяхното използване.

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В РАЗДЕЛ „СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС“ ?

Макси Парк Хотел обработва контактна информация за Вас, която представлява „лични данни“. Ние събираме тази информация единствено за специфичната цел да администрираме Вашето запитване към компетентен наш служител, за да може същият да Ви отговори. Достъп до Вашите лични данни има ограничен кръг служители на Макси Парк Хотел, които са пряко ангажирани с отговори на запитвания по електронен път.

Ние ще използваме предоставената контактна информация единствено за осъществяване на кореспонденция. Възможно е да се свържем с Вас и след като вече не се очаква от никоя страна отговор във връзка с кореспонденцията, за да Ви информираме за обстоятелства, които считаме за важни за Вас, включително относно цени, промоции новости в хотела и др. Моля, знайте, че имате правото да възразите срещу последващи контакти от наша страна, както и срещу изпращането на търговски съобщения от нас. Ние винаги ще се съобразим с подобно искане, а ако пожелаете ще изтрием безвъзвратно личните данни за Вас, с които разполагаме (при условие, че не разполагаме със законно основание да ги запазим).

ЗАЩО И КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В РАЗДЕЛ „РЕЗЕРВАЦИИ“?

Потребителите на онлайн услугата ни за резервация в Макси Парк Хотел доброволно предоставят своите лични данни за целите на извършване на резервация в хотела. Резервационната система технически се поддържа от доставчик с добра репутация, а именно „Елтур - 95“ ООД. Всички Ваши лични данни се предават в криптиран вид, директно към резервационната система на Макси Парк Хотел, а достъп до тях имат ограничен кръг служители, които имат задължението да обработят Вашата резервация, както и да опазят конфиденциална цялата информация, която им е станала известна по повод направената резервация.

Възможно е след като сте били наш гост в Макси Парк Хотел, да Ви изпратим електронно писмо на посочената електронна поща, или да се свържем с Вас чрез друга контактна информация, която сте ни предоставили, ако счетем, че бихте имали интерес към наши промоции, специални предложения, нови услуги и др. Винаги може да възразите срещу последващи контакти от наша страна – като отбележите „unsubscribe” или „Отпишете се“ в електронното писмо, като възразите по телефона, или като ни пишете с възражение до privacy@maxivelingrad.com .

ЗАЩИ СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛА, КАКТО И ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ МАКСИ ПАРК ХОТЕЛ?

Личните Ви данни в тези случаи са необходими единствено за целите на сключване на съответния договор - договор за за наем на хотелската стая. Този вид договори не са формални, т.е. обикновено те се сключват в устна форма, но при хотелското настаняване винаги е налице договорно правоотношение между хотела от една страна и госта от друга.

Ние от Макси Парк Хотел събираме личните Ви данни, съдържащи се във Вашите документи за самоличност на основание сключването и изпълнението на договор за наем на стая, както и на основание чл. 6, пар. 1, б. в) от Регламента, а именно – обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като Администратор на лични данни. Законовото ни задължение произтича от чл. 99, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация: „Лицата, предоставили подслон в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон, са длъжни да регистрират в специални книги отседналите, като при поискване предоставят данните от тях на органите на местната власт или на Министерството на вътрешните работи.“

Макси Парк Хотел предоставя и редица допълнителни услуги за гостите на хотела, в това число услуги като: фитнес център, спа център, плувен басейн, козметичен салон и др. Част от тези усулуги изискват издаването на карта на ползвателите (дневна/месечна/годишна), за което са ни нужни съвсем ограничени Ваши лични данни, а именно: имена, e-mail и телефонен номер. Издаването и ползването на карти е необходимо за осигуряване на достъп, с оглед гарантиране сигурността на нашите гости. Данните за контакт са необходими за ограничено и инцидентно ползване – като например в случай на забравени вещо от Ваша страна. Понякога този тип лични данни са необходими за издаване на карти за отстъпки. Личните данни се предоставят напълно доброволно и при съгласие от страна от всеки гост (ползвател). В случай, че откажете да предоставите личните си данни, необходими за издаване на този тип карти, за жалост е вероятно да сме изправени пред невъзможност да Ви предоставим услугата, или да не сме способни да я предоставим в пълния й обем.

Макси Парк Хотел може да има нужда от информация относно регистрационния номер на управлявания от Вас автомобил. Подобна информация се предоставя от гостите напълно доброволно, но непредоставянето й може да направи невъзможно осигуряването на определени паркоместа от страна на хотела. Тази информация се изтрива безвъзвратно след края на престоя на съответния гост, а до момента на изтриването й не се използва за никакви цели, различни от организацията на паркинга.

Възможно е гостите на хотела да предоставят напълно доброволно съвсем ограничена информация за здравословното си състояние – относно наличие на увреждания, които затрудняват тяхното придвижване, или за наличие на алергии. Подобни информация относно здравословното състояние се получава от хотела единствено със съгласието на госта и само за целите на предоставяне на специални нужди (напр. осигуряване на инвалидна количка, за осигуряване на помощ от страна на персонала, или за предлагане на подходящо меню).

Макси Парк Хотел може да обработва и данни, свързани с Вашата банкова сметка, кредитни/дебитни карти и други средства за плащане – за целите на погасяване на задължения спрямо хотела.

ПРАВИМ ЛИ КОПИЯ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ КАРТИ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ?

Макси Парк Хотел НЕ копира вашите лични данни, нито ги сканира. Използваното техническо средство на рецепция позволява извличане на изискуемата по закон информация при настаняване, но без да сканира/копира личната карта.

КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА?

Чрез подаването на Вашата кандидатура за работа, Вие се следва да сте съгласни с това Макси Парк Хотел да съхранява и обработва личните Ви данни съобразно настоящото Уведомление за поверителност, тъй като възприетия от нас подход е законосъобразен и организацията ни го прилага по отношение на абсолютно всяка кандидатура – изключения не са допустими.

Ние събираме и съхраняваме информацията, която Вие ни предоставяте, когато кандидатствате. Лични данни, които ни предоставяте обикновено съдържат: имена, адрес, e-mail, телефон за контакт, дата на раждане, квалификация, образование и работен опит. Това е информацията, която Макси Парк Хотел счита за подходяща, но в подадената кандидатура може да включите всичко друго, което Вие прецените за нужно.

Освен това, Макси Парк Хотел може да провери за публично достъпна информация за всеки от кандидатите, както и за информация, която кандидатите сами са публикували в интернет (напр. в linkedin.com).

Имаме солидно правно основание да обработваме горепосочените лични данни, които Вие ни предоставяте доброволно. Легитимният ни интерес да извършим процеса по подбор го предполага, а освен това обработването е свързано и с предприемане на стъпки по сключване на договор (трудов договор), чиято инициатива е поета от субекта на лични данни (кандидат за работа).

Ние ще използваме Вашите лични данни, за да преценим дали сте подходящ за позицията, по която сте кандидатствали, но освен това и във връзка с бъдещи отворени позиции в Макси Парк Хотел. Предвид преценката по повод бъдещи позиции, Макси Парк Хотел може да съхрани личните Ви данни за срок до 3 години, считано от получаването на информацията (датата на Вашето кандидатстване). Въпреки това, ако решите да оттеглите кандидатурата си, или не желаете да запазим личните Ви данни за бъдещи отворени позиции при нас, Вие по всяко време можете да поискате от нас да изтрием личните Ви данни, с които разполагаме (при условие, че не разполагаме със законно основание да ги запазим – както би било например в случай, че вече сте нает на работа).

ПОЛУЧИЛИ ЛИ СТЕ E-MAIL ИЛИ ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ ОТ НАС, КОЕТО СЧИТАТЕ ЗА „ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ И НЕПОИСКАНО ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ?

  • Относно сайта: Освен описаните случаи на използване на Бисквитки в настоящото Уведомление и във връзка с резервационната форма, ние не споделяме личните Ви данни с трети лица. Не споделяме личните данни, които получаваме посредством контактната форма на http://maxivelingrad.com/contacts .

  • Относно кандидатите за работа: Макси Парк Хотел не споделя получените лични данни от кандидати за работа с трети лица.

  • Относно видеонаблюдението на територията на Макси Клуб Велинград с адрес: гр. Велинград кв. Лъджене ул."Николай Хрелков" Хотелът извършва видеонаблюдение за осигуряване сигурност на територията на хотела, съобразно настоящото Уведомление. Възможно е достъп до видеозаписите (съдържащи данни за Вашия образ) да има и охранително дружество, лицензирано по Закона за частната охранителна дейност. В този случай, ние ще се погрижим да изберем компания с добра репутация, както и да получим от тях необходимите договорни гаранции за конфиденциалността на нашите гости. В случай, че външно дружество извършва единствено техническа поддръжка на средствата за видеонаблюдение, то може дружеството да не притежава лиценз за частна охранителна дейност, но ние отново ще изискаме договорни гаранции за защита на Вашите лични данни.

  • Относно допълнителни услуги от Макси Парк Хотел: Хотелът може да предостави съвсем ограничени Ваши лични данни на трети лица, в случаите, когато тези данни са необходими от третото лице-доставчик на услуги, за да извърши дейностите, за които е ангажиран, но само, когато за предаването е налице законно основание. Ангажираните от нас обработващи на личните Ви данни са поели договорни и законови задължения да опазят предоставените им лични данни.

Макси Парк Хотел не разкрива на трети страни лични данни за своите гости, освен ако не е налице законово основание или задължение за това.

СПОДЕЛЯМЕ ЛИ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

Възможно е да се сдобием с Вашите лични данни без директно да сте ги предоставили на нас. Различни хипотези могат да доведат до узнаването на Вашите лични данни от Макси Парк Хотел, като например – от наш партньор-туроператор. Общото между всички случаи е, че обработваме Ваши лични данни, получени от трети лица, само когато същите ни се предават на законово основание.

ОТНОСНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МАКСИ ПАРК ХОТЕЛ

Възможно е да се сдобием с Вашите лични данни без директно да сте ги предоставили на нас. Различни хипотези могат да доведат до узнаването на Вашите лични данни от Макси Парк Хотел, като например – от наш партньор-туроператор. Общото между всички случаи е, че обработваме Ваши лични данни, получени от трети лица, само когато същите ни се предават на законово основание.

Видеозаписите се изтриват най-късно в 30-дневен срок след извършването им.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА КАКЪВ СРОК ГИ СЪХРАНЯВАМЕ?

Ние от Макси Парк Хотел сме сериозно ангажирани в това да защитим Вашите лични данни. За да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване, загуба на лични данни или друг вид нарушения на Регламента, ние сме осигурили необходимите физически, електронни и управленски процедури като защитна мярка спрямо информацията, която събираме и обработваме. Повече относно техническите и организационни мерки, които предприемаме, може да получите от Длъжностното лице по защитата на личните данни на e-mail: privacy@maxivelingrad.com .

Вашите лични данни се съхраняват за периода на нашите договорни взаимоотношения и за определен срок след това, което да ни позволи да изпълним наши законови задължения, включително и за уреждане на евентуални спорове, които биха могли да възникнат за в бъдеще.

КАКВИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИМАТЕ И КАК ДА ГИ УПРАЖНИТЕ?

Вие, като субект на лични данни, които обработваме, разполагате с множество права: право на достъп, право на корекция на личните данни, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право да възразите срещу обрабтоването, право на преносимост, а в случай, че не сте удовлетворени от нашето съдействие – и право да подадете жалба пред Комисията по защита на личните данни ( https://www.cpdp.bg/en/index.php?p=pages&aid=5 ).

Ние от Макси Парк Хотел ще ви съдействаме да упражните всяко Ваше законно право, произтичащо от Регламента или от други приложими разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Може да упражните гореизброените права като се свържете с нашето Длъжностно лице по защитата на личните данни на e-mail: privacy@maxivelingrad.com

ПРОМЯНА НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Макси Парк Хотел си запазва правото да промени и актуализира настоящото Уведомление за поверителност по всяко време. Освен това, може да Ви уведомим в случай, че направим промени, които значително засягат правата Ви, свързани с личните Ви данни.

Контакти

Информация за контакт

bg_BG