Последна актуализация на 6 октомври 2022г. | Дата на влизане в сила 06 октомври 2022г.
Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност описва политиките на Макси Парк Хотел и Спа, ул "Николай Хрелков" 30, Велинград, България, email: hotel@maxivelingrad.com, телефон: +359 878 21 88 88 относно събирането, използването и разкриването на вашата информация, която събираме, когато използвате нашия уебсайт (https://www.maxivelingrad.com) (“Услугата"). Като осъществявате достъп или използвате Услугата, вие се съгласявате със събирането, използването и разкриването на вашата информация съгласно тази Политика за поверителност. Ако не сте съгласни със същото, моля, не влизайте и не използвайте Услугата. Можем да променим тази Политика за поверителност по всяко време без предизвестие до Вас и ще публикуваме преработената Политика за поверителност в Услугата. Ревизираната Политика ще влезе в сила 180 дни след публикуването на ревизираната Политика в Услугата и вашият продължаващ достъп или използване на Услугата след този период ще означава приемане от Ваша страна на ревизираната Политика за поверителност. Ето защо ви препоръчваме периодично да преглеждате тази страница.

Информация, която събираме:

Ще събираме и обработваме следната лична информация за Вас: Име, Електронна поща, Мобилен телефон, Профил в социалните медии, Адрес, Информация за плащане

Как използваме вашата информация:

Ние ще използваме информацията, която събираме за вас за следните цели: Маркетинг/Промоционални, Създаване на потребителски акаунт, Отзиви, Обработка на плащането, Поддържа, Административна информация, Таргетирана реклама, Управление на клиентски поръчки, Защита на сайта, Коментари от потребител към потребител, Решаване на спорове, Управление на потребителски акаунт

Ако искаме да използваме вашата информация за някаква друга цел, ние ще ви поискаме съгласие и ще използваме вашата информация само след като получим вашето съгласие и след това само за целта(ите), за която(ите) даваме съгласието, освен ако от нас не се изисква да направим друго закон.

Запазване на вашата информация:

Ние ще запазим вашата лична информация при нас от 90 дни до 2 години, след като потребителите прекратят своите акаунти, или толкова дълго, колкото са ни необходими, за да изпълним целите, за които е била събрана, както е описано подробно в тази Политика за поверителност. Може да се наложи да запазим определена информация за по-дълги периоди, като водене на записи/отчитане в съответствие с приложимото законодателство или по други законни причини като прилагане на законни права, предотвратяване на измами и т.н. Остатъчна анонимна информация и обобщена информация, нито една от които не ви идентифицира (пряко или косвено), могат да се съхраняват за неопределено време.

Вашите права:

В зависимост от приложимия закон може да имате право на достъп и коригиране или изтриване на вашите лични данни или да получите копие от вашите лични данни, да ограничите или да възразите срещу активното обработване на вашите данни, да поискате от нас да споделим (пренесем) вашите лични данни информация на друг субект, оттегляне на всяко съгласие, което сте ни предоставили за обработка на вашите данни, право на подаване на жалба до законов орган и такива други права, които могат да бъдат приложими съгласно приложимите закони. За да упражните тези права, можете да ни пишете на hotel@maxivelingrad.com. Ние ще отговорим на вашето искане в съответствие с приложимото законодателство. Можете да се откажете от директните маркетингови комуникации или профилирането, което извършваме за маркетингови цели, като ни пишете на hotel@maxivelingrad.com. Имайте предвид, че ако не ни позволите да събираме или обработваме необходимата лична информация или оттеглите съгласието за обработка на същата за изискваните цели, може да нямате достъп до или да използвате услугите, за които е била търсена вашата информация.

Бисквитки и др.
За да научите повече за това как ги използваме и вашите избори във връзка с тези технологии за проследяване, моля, вижте нашата Политика за бисквитки. Cookie Policy.
Сигурност:

Сигурността на вашата информация е важна за нас и ние ще използваме разумни мерки за сигурност, за да предотвратим загуба, злоупотреба или неразрешена промяна на вашата информация под наш контрол. Въпреки това, предвид присъщите рискове, не можем да гарантираме абсолютна сигурност и следователно не можем да гарантираме или гарантираме сигурността на каквато и да е информация, която ни предавате, и вие го правите на свой собствен риск.

Връзки на трети страни и използване на вашата информация:

Нашата услуга може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от нас. Тази Политика за поверителност не се отнася до политиката за поверителност и други практики на трети страни, включително трета страна, управляваща уебсайт или услуга, които могат да бъдат достъпни чрез връзка в Услугата. Горещо ви съветваме да прегледате политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате. Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Жалба / Длъжностно лице по защита на данните:

If you have any queries or concerns about the processing of your information that is available with us, you may email our Grievance Officer at Maxi Park Hotel & Spa, Nikolai Hrelkov str. 30, Velingrad, Bulgaria, email: hotel@maxivelingrad.com

Ние ще отговорим на вашите опасения в съответствие с приложимото законодателство.

Each of our guest rooms feature a private bath, wi-fi, cable television and include full breakfast.

Резервация

855 100 4444

Call us, it's toll-free.

Стаи и Апартаменти

Hotel Booking Form

    The Cappa

    bg_BG